top of page

ירחון ROM 

מהדורה מס׳ 77

פברואר

2006

לגירסת הדפסה

3

אדם חונן

מאת:

פורטלים חינם

הקדמה: עיתון 2know עוסק בפן המתודולוגי של ניהול הידע. אולם, מעת לעת, בהתפתחויות טכנולוגיות מסוימות, אנו מפרסמים סקירות טכנולוגיות במהותן....

זמן קריאה:

דקות

2

איל פאר

מאת:

מיתוג בפתרונות ניהול ידע

כולנו מוקפים כל הזמן במותגים. מותג, Brand, הוא מונח מתחום השיווק, המתייחס לסממנים החיצוניים של ארגון, מוצר או שירות המבדילים אותם...

זמן קריאה:

דקות

2

עמית סטריקובסקי

מאת:

בין לקח למשימה

ביצוע הפקת לקחים בשיטה הקלאסית מתרגמת בסופו של התהליך לשני תוצרים עיקריים: לקחים ומשימות לביצוע. המייחד את הלקחים והמשימות משאר חלקי...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

ידיים אוחזות עיתון

חדשות פברואר 2006

יד כותבת במחברת

ציטוט- הנרי פורד

מודעת דרושים

חיפוש עבודה- פברואר 2006

קהל בכנס צופה במרצה

כנסים קורסים ויתר פורומים- פברואר 2006

bottom of page