top of page

ירחון ROM |

מהדורה מס׳ 125

פברואר

2010

לגירסת הדפסה

2

שגית סלמון

מאת:

הקמת פורטל ארגוני - אז מה יוצא לי מזה?

נכתב בשיתוף עם קרן הראל אנו פועלים כיום בעולם שמתנהל בקצב מהיר, בעולם שבו כל אחד הוא צרכן, המחפש תועלת אישית בכל דבר ועניין, ובעולם של...

זמן קריאה:

דקות

2

קרן הראל

מאת:

הערכת הסיכונים בפרויקט BI

פרויקט טומן בחובו סיכונים, קל וחומר פרויקטים מורכבים ורחבי היקף כגון פרויקטים במערכות BI. בבואנו להעריך את סיכוניו, חשוב לזכור שהפרויקט...

זמן קריאה:

דקות

2

מילה פבלוק

מאת:

xRM- ניהול ידע במבט (נוסף) לעתיד

כולנו מסכימים שאחד המרכיבים המהותיים ביותר בהצלחת העסק או הארגון, הינו הידע של הארגון, וניהולו הנכון. לאור ההתפתחות והשינויים המתרחשים...

זמן קריאה:

דקות

5

ד"ר מוריה לוי

מאת:

A Sense of Urgency - סיכום ספר

ספר זה, A Sense of Urgency, הנו אחד מסדרת ספרים, שנכתבו ע"י הגורו לנושאי מנהיגות והובלת שינוי John P. Kotter. גם ספר זה, בהמשך ל- Leading...

זמן קריאה:

דקות

2

מאת:

מודיעין אסטרטגי

כיום החברות העסקיות מתמודדות עם מציאות עסקית מורכבת הכרוכה בשינויים רבים ותכופים. על מנת להתאים את החברה לסביבה העסקית המשתנה על החברות:...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

חדשות ROM- פברואר 2010

תפקיד ניהול הידע בארגונים

כנסים בארץ ובעולם- פברואר 2010

תוכנית רדיו בתחום בינה עסקית

bottom of page