top of page

אתר- אתר המכיל חומרים מעניינים העוסקים בכלכלת ידע

Knowledge Entovation Zone

ואם בחדשנות וצמיחה עסקינן הקישור הפעם מוביל לאתר המכיל חומרים מעניינים העוסקים בכלכלת ידע. אי שם בסוף רשימת הנושאים קיים נושא מעניין – Knowledge Zone. לחיצה עליו מובילה לרישום קצר חינם ומשם למה שמהווה התפתחות של ה – Knowledge Cities ונקרא KIZ. המשמעות היא אזור, תחום כלכלי או קבוצת עניין שבה הידע זורם מהמקור אל הנקודה בה הצורך הגבוה ביותר או ההזדמנות לייעל ביצועים כלכליים, סוציו – פוליטיים ורווחה. האתר מהווה קהילה המאמינה בפרספקטיבה חדשה של התפתחות המבוססת על ניהול ידע וחדשנות. ניתן למצוא תוכניות מחקר, המלצות לקריאה ועוד ל – 40 ערים ו – ZONE המנהלים ידע


לקישור לחץ כאן

bottom of page