top of page

אתר- אתר העוסק בניהול ידע מזווית קצת אחרת

אתר העוסק בניהול ידע מזווית קצת אחרת – נקודת מבט בה המשותף לכל בעיות הידע הארגוניות היא התקשורת האנושית. האתר מכיל מידע על ניהול ידעמקורותהפניות וקישורים למקורות נוספים העוסקים בנושא ומידע על המודל התקשורתי בהיבט ניהול הידע.

צפייה מהנה.

  לקישור לחץ כאן

bottom of page