top of page

חדשות יולי 2005

כפי שרובכם כבר יודעים, מועדון ניהול הידע בישראל פורח כבר מעל לחצי שנה. מועדון זה שקם תחת מטריה כוללת של מועדונים שהוקמו ע"י אנשים ומחשבים, מאגד ומזמין את כל שותפי ניהול הידע בישראל: ספקים, יועצים, מנהלי ידע ושוחרי ניהול ידע (המתעניינים אך לא לוקחים תפקיד אקטיבי). סה"כ כ- 100 איש מנויים, מתוכם מגיעים לכל מפגש כ- 80 איש. כ- 75% הנם מנהלי ידע או מובילי פעילות ניהול ידע בארגונם והנותרים רובם ספקים.

ומה בפינת החדשות הפעם? במפגש האחרון, שהתנהל ב- 21/6/05, ודן בנושא פורטלים ארגוניים, הוצגו שלושה Case Studies המייצגים פורטלים מסוגים שונים, אך בצידם- חידוש: שולחנות עגולים. מראש, כחלק מהפרסום ליום העיון, הוצפו שתי שאלות רלוונטיות המעניינות ומטרידות את כל אחד מאיתנו העוסק בהקמת והטמעת פורטלים ארגוניים. בכל שולחן, נתבקשו האנשים לדון בשאלות ולאחר למידה משותפת, להציג את מסקנותיהם. מעבר לתהליך הלמידה שהיה מרתק, תהליך שיתוף הידע וההיכרות האישית היו מרתקים עוד יותר. בכל השולחנות, התנהלה שיחה פתוחה בין כל המשתתפים, ולא רק מובילי הדעה. באווירה האינטימית שנוצרה, היה קל יותר להיפתח, להחליף דעות ולשתף בהתלבטויות. יתר על כן, בשולחנות רבים, הוחלפו כרטיסי ביקור, ונוצרו רשימות קשר להתכתבות לאחר המפגש. כיו"ר המועדון, הייתי עדה, לאחר המפגש, לתכתובות שהחלו בין חברי השולחנות.

במפגשים הבאים, ישולבו השולחנות העגולים כחלק אינטגראלי. יתר על כן, נשתדל להקצות להם יותר זמן.

מה ניתן ללמוד? שכדאי לשלב מפגשים גדולים עם מפגשים סמי-אינטימיים להגברת שיתוף הידע. שמנהלי ידע כמהים לשיתוף ידע וכמובן, שהסנדלר לא הולך יחף...

תודה לכולם. נשמח לקבל עוד הערות/הארות לשיפור המועדון ושיתוף הידע בו.

bottom of page