top of page

חדשות יוני 2005

ושוב כמידי שנה, אנו שמחים לשתף את מי שלא יכל להשתתף בסקירת ועידת ניהול הידע השנתית לניהול ידע KM05. הכנס של ROM Knowledgeware ואנשים ומחשבים, הווה גם השנה, את הכנס הגדול בהיקפו בנושא ניהול ידע (גם ברמה בינלאומית). בכנס השתתפו כ- 500 עמיתי ניהול ידע. בכנס הוכרז לראשונה על שת"פ בין יעל תוכנה ורפא"ל, בנושא תוכנת ניהול ידע, הוצגו Case Studies שונים לניהול ידע וניתנו הרצאות מתודולוגיות על התנהלות פורטלים (מסעות רום-י העכבר ב- Portal-land), על שיווק והטמעה, על הפקת לקחים וחדשנות ועל IT (מערכות מידע) וניהול ידע. בין היתר התמודדנו עם השאלה בדבר מקומו של איש מערכות המידע בפרויקט ניהול הידע בארגון.

בכנס נחשפו תוצאות סקר ניהול הידע הראשון הישראלי, שחשף תמונה עדכנית על מצב ניהול הידע בישראל: 45% מהארגונים שהשתתפו בסקר העידו על קיום פרויקט ממוסד לניהול ידע בארגונם; התקציבים השנתיים משתנים מאד ונעים בין 10,000$ לשנה (46%) לסכומים גבוהים יותר (8% הכריזו על השקעה בין 300,000-500,000$ ו- 3% הכריזו על השקעה שנתית בגובה העולה על כך). פעילות ניהול הידע מבוצעת בדרך כלל על ידי אנשים שמקורם מתחומי הליבה הארגוניים (לא ע"י מחשוב, משאבי אנוש וגופי מטה אחרים). פתרונות ניהול הידע המיושמים מגוונים- אך הבכורה כמובן לפורטלים. וסקופ קטן שלא פרסמנו: השימוש ב- Sharepoint כפורטל, נפוץ אצלנו ברמה גבוהה יותר מהממוצע העולמי (שגם הוא גבוה): מבין 38 ארגונים שהכריזו שעושים שימוש בפורטל 16 הכריזו על שימוש ב- SPS, 2 על שימוש ב- Oracle, 3 על שימוש ב- SAP Portal ו- 17 על טכנולוגיות אחרות (כמעט כל אחד- פתרון אחר). בתוצאות הסקר במלואן ניתן לעיין בפורטל רום. בסיומו של הסקר הוענקה הגרלה בה זכתה ענת מילר שפייזר מ- UPS בהשתתפות חינם בקורס ניהול ידע-לדעת יותר, מבית ROM Knowledgeware שיחל ביוני.

השורה התחתונה: הפנינג ניהול ידע!

להתראות בשנה הבאה.

  לקישור לחץ כאן

bottom of page