top of page

חדשות מאי

כנס ניהול ידע מתארח של פורום ניהול הידע בישראל ייערך השנה בסימנס בתאריך 24/06/24. הרשמה בקרוב.


מחזור הבא של קורס ניהול ידע של חברת רום ייפתח ב 9.9.24 לפרטים והרשמה: https://www.kmrom.co.il/km-course


ד״ר מוריה לוי תרצה בחודש הקרוב בכנס ניהול הידע של חברת UNICOM בלונדון (https://bit.ly/3xVltnD), וכמרצה יש לה מספר כרטיסי השתתפות חינם. המעוניינים מתבקשים לפנות ישירות ל moria@kmrom.com.


ה Round Table הבא של KMGN ייערך ב 30/05/24 ויעסוק בסוגיות אתיות בעולם הבינה המלאכותית. לפרטים והרשמה: https://bit.ly/4bfAChS


במסגרת חגיגות 25 שנה ל רום הסתיים אתמול חידון 2. 

פתרון החידה: 

  • המספר המבוקש היה 30401. מייצג את מספר תקן ה ISO של ניהול ידע (הספרות השניה והרביעי משמעותן כלום; והספרה האמצעית היא סכום הקצוות). 

  • על פי התקן (ומתוך עיון במילון המונחים של אתר רום) התקן עוסק בין היתר בתהליכים- processes. זה פתרון החידה. אגב, בימים אלו אושר תחילת פרויקט על גרסה 2 לתקן שיצא ב 2018. בראש הוועדה הבינלאומית עומדת ד״ מוריה לוי. 

הזוכה באתגר היא ליסה רומיג מארצות הברית. מזל טוב! ולכל השאר... חכו לאתגר הבא שלנו יפורסם ב-1 ביוני.bottom of page