top of page

חדשות מאי 2003

וראשית... תיקון טעות:

בחודש שעבר פרסמנו ידיעה על ועידת ניהול הידע. לצערנו נפלה טעות בתפקידו של ד"ר איתמר עופר. ד"ר איתמר עופר הנו מ"מ מנהל מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל וראש תכנית ניהול ידע - שירותי בריאות כלליתולא כפי שפורסם. עמו הסליחה.


מספר חברות העוסקות במכירת מוצרי ניהול תוכן פרסמו לאחרונה דו"חות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2003. רוב החברות מראות גידול בהכנסות ברבעון הראשון לעומת הרבעון האחרון של שנת 2002. אמנם Intorwoven ירדה בהכנסותאך יתר המובילות בהחלט במגמה חיוביתביניהן Imanage ו- Documnentum.

מגמה זו בהחלט מרמזת על:

א. מגמה חיובית בהתנהלות שוק מוצרי ניהול הידע.

ב. עיסוק הולך וגובר בהיבטי ניהול התוכן.

אגב כלי ניהול התוכן של IBM זכתה לאחרונה בפרס "Marketing Engineering Award לחברת ניהול התוכן הדיגיטלי של השנה". הפרס הוענק מטעם חברת מחקרי השוק Frost&Sullivan

נמשיך לעקוב.

bottom of page