top of page

חדשות מרץ 2005

ב- 17 לפברואר התקיים הכינוס השני של מועדון ניהול הידע בישראל. כמו בפעם קודמת, גם הפעם היתה נוכחות מרשימה ומפתיעה (מעל 90 איש, מהם 80 רשומים למועדון ועוד 10 מתעניינים המבקשים להצטרף). בקרב המועדונים שנפתחו השנה בחסות אנשים ומחשבים- זהו בהחלט מועדון פעיל ביותר!

נושא הכינוס הפעם היה "ניהול הידע כפרוייקט בארגון".

את הכינוס הנחתה דורית כספי, שהנה מנהלת ידע ויועצת, ובעלת ניסיון רב בניהול פרוייקטים בכלל, וניהול פרוייקטי ניהול ידע בפרט.

הרצאת הפתיחה היתה של רמי שטייף, מנהל אגף הדרכה ופיתוח מנהלים בדיסקונט שדיבר על ניהול ידע כאמצעי המשרת את יעדיו האסטרטגיים של הבנק, עם דגש חזק על שירות ומקצוענות, ודגש על השטח ולא על המטה (כמשתמשים ראשיים).

לאחריו הרצה אבי דנטלסקי, ראש מדור תשתיות ידע בצה"ל שתיאר את אסטרטגיית ניהול הידע המבוזרת כפי שמיושמת בארגונו בצה"ל.

ה- Case Study האחרון שהוצג היה של יעל אלפר, מנהלת הידע בבזק, שסקרה את אסטרטגיית ניהול הידע בארגונה המבוססת על ציר אסטרטגי (הרבה Push), ציר ארגוני (הרבה Pull) ועל שני צירים משלימים- תשתיתי (מתודולוגי וטכנולוגי) ותרבותי.

את הכינוס חתם רב שיח של חמישה מנהלי ידע ויועץ (על הבמה) ושל שותפים רבים נוספים מהקהל. כמנהגנו, עד הכינוס הבא, יוכן מאמר הממצה את הנושא, ומצטרף לשרשרת מאמרים (אחד לכל הכינוס) הבונים את נכסי הידע של המועדון. תודה לכל השותפים, ממרצים ועד קהל.

המפגש הבא ייערך באפריל ויידון בנושא הפקת לקחים וניהול תובנות.

מה עוד? אנחנו מחפשים יועץ ניהול ידע מצטיין, לצרפו לשורותינו. אם הנכם בעלי ניסיון בניהול ידע בארץ (על סמך המתודולוגיות המתוארות בעיתוננו מידי חודש), אך לפני זה, אם אתם בני אדם היודעים לעבוד בחברה שהנה משפחה ומול לקוחות מגוונים, נשמח אם תשלחו אלינו קורות חיים ל- jobs@kmrom.com

bottom of page