top of page

חדשות ניהול ידע- מאי 2000

לפי מחקר שנעשה לאחרונה, ע"י קבוצה בשם Korn/Ferry International ביחד עם בי"ס למנהל עסקים באוניברסיטת דרום קליפורניה, עולה כי "ניהול אפקטיבי של הידע" ו- "שימוש חוזר בידע" הנם ברמה נמוכה מאד, אפילו יותר משהיינו מצפים.

עפ"י הממצאים, מסתבר:

88% מהנשאלים טוענים שאין להם גישה ללקחים שנלמדו בתוך הארגון;

70% מדווחים שלא נעשה שימוש חוזר בידע בתוך החברה;

64% לא עושים שימוש באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותם.

כתוצאה מכל אלו, נותנים הנשאלים לארגוניהם (61%) ציונים נמוכים ביותר ביצירת רעיונות ויישומים חדשים.

עם יד על הלב: אנחנו טובים יותר?

bottom of page