top of page

חדשות ניהול ידע- מרץ 2000

ההתייחסות לניהול ידע משתנה בחודשים האחרונים בארצות הברית. סימנים לכך ניתן לראות בכל מיני מאמרי מערכת, ובעיקר בכנסים. בכנס הגדול האחרון באוקטובר 99, כבר נצפו פחות יצרניות תוכנה שהכריזו על עצמן כ"ניהול ידע". עובדה זו יחד עם כתבות שונות, מלמדות שהשוק משנה את פניו. כפי שהגדיר אחד האנליסטים: "ניהול הידע עובר לסיבוב שני". ניהול הידע מתחיל לקבל טיפול בוגר יותר, בשל יותר. המעבר לשלב ב' מלווה, כמו גם בנושאים רבים אחרים, באכזבות. ניתוח שלב א' יכול להסביר אכזבות אלו:

ניהול הידע נישא ברמה מספר שנים, עורר ציפיות גבוהות, וכגודל הציפייה הייתה גם גודל האכזבה, משלא הצליח לממש את כל הציפיות.

מעבר לכך, תפקידה של הטכנולוגיה היה מהותי מידי. ממצב של ניהול ידע תרבותי בלבד, עברו לניהול ידע טכנולוגי בלבד. (עתה לומדים לאזן...)

בואו נקווה, שפעם אחת כישראלים, נרוויח מכך שאנחנו פאזה מאחור. כולי תקווה שנשכיל לקפוץ ישר לסיבוב השני.

bottom of page