top of page

חדשות ספטמבר 2003

והפעם על מערכת לכריית ידע

חברת "טקסטולוג'י" מהרצליה זכתה במכרז בינלאומי לבניית מערכות לכריית ידע עבור סוכנות הידיעות הספרדית והאיטלקית. החברה גברה במכרז על יותר מ-150 הצעות מתחרות.

מה המערכת יודעת לעשות?

המערכת מסוגלת על פי דרישות המשתמש (בהתאם לקטגוריות חיפוש שיגדיר) לאתר מתוך מאות טקסטים את המידע הרלוונטי והמבוקש על ידו ולמיין את המידע ע"פ סדר חשיבותו עבור המשתמש. כלומרהמערכת מסוגלת לספק בו זמנית ללקוחות שונים מידע שונה מאותם המקורות ע"פ דרישותיהם.

המערכת מנתחת את המידע ומסכמת כל אחד מהמסמכים או הכתבות שנשלפים ממאגר המידע במספר משפטים. וזאת ב-5 שפות שונות.

המערכת היא מערכת אוטומטית ואינה מוגבלת במספר קטגוריות החיפוש ו/או בכמות המידע הלא ממוייו ובודקת את כל הטקסטים עד לרמת המשפט בודד. מהירות התפוקה שלה היא 3 עמודי טקסט בשניה. מטרת החברה בעתיד היא להקים ארכיון לענייני עיתונות שיחבר את כל הארכיונים לשפה אחת וליצור למעשה בסיס נתונים לכל אירופה. בהחלט מטרה נעלה ומאתגרת.

ובשולי החדשות

אתם כותביםאנחנו מפרסמים.

אנו שמחים לבשר כי בחודש נובמבר השנה נחגוג את הוצאתו לאור של גיליון היובל של ירחון 2Know . גליון היובל מסמל עבורנו את עושרו של תחום ניהול הידעאת הוותק שהתחום צובר ואת התרחבות ההתעניינות בו.

לציון מאורע חגיגי זה אנו מזמינים אתכם- כל מי שעוסק בניהול ידע בארגון להעביר מילות ברכהמסרטיפ או דעה לקהל שוחרי ניהול הידע בישראל.

הכתוב לא יעלה על חצי עמוד ויועבר למערכת הירחון לא יאוחר מה-15 באוקטובר 2003.נשמח לשמוע ממכם!

bottom of page