top of page

חדשות ספטמבר 2004

השבוע התקיים שלב הגמר בתחרות ניהול הידע השנתית. 


תחרות זו יצאה לדרך כבר שנה שעברה כחלק עצמאיאך בלתי נפרד ממסגרת ה- IT AWARDSתחרות המנוהלת בחסות אנשים ומחשבים ועיקרה תחרויות במגזרי המחשוב השונים.

תחרות ניהול הידע השנה כללה שני ענפי משנה: ניהול ידע ארגוני ופורטל ארגוניוכעשרה פרוייקטים שונים הוגשו לתחרות. הפרוייקטים חלקם עסקייםחלקם ציבורייםייצגו דיסציפלינות שונות ופעילויות שונות ומגוונות. הוגדרו קריטריונים לכל אחד מענפי המשנה- קריטריונים המתאימים לעולמנו אנו מנהלי הידע והפורטלים (תרבותתהליךמחשוב ותוכן; שער ולא יישום חכם ועוד ועוד). אחרי ניפוי ומיפוי מחודש נבחנו בדקדקנות שמונה פרוייקטים (פשוט יש הרבה שחשבו שהם עוסקים בניהול ידעאך בפועל הם עוסקים בהדרכה או בני דודים קרובים ורחוקים אחרים). 


הפרוייקטים כללו:

1. מערכת מיתוג בבזק.

2. פורטל מגדל לסוכנים.

3. מערכת ממד"ה במשטרת ישראל.

4. פורטל שער הממשלה של החשכ"ל.

5. פרוייקט ניהול הידע בבנק דיסקונט.

6. פעילות ניהול הידע ברפא"ל.

7. תיק תושב באריאל.

הפרוייקטים נבחנו ע"י צוות מקצועי מיומןבראשות הח"מצוות המורכב מאנשים העוסקים ומבינים בניהול ידע מגופים שונים במשק. מתוך פרוייקטים אלו עלו ארבעה לשלב הגמר:

1. מערכת מיתוג בבזק.

2. פורטל שער הממשלה של החשכ"ל.

3. פעילות ניהול הידע ברפא"ל.

4. מערכת מנהלת המידע בסלקום.


אז כאמורב- 29/8/04 נערך שלב הגמרוהוחלט על הזוכים. אלא מה- המידע מסווג. פרסום הזוכים יהיה בפרס האוסקר הישראלי למחשוב (ה- IT AWARDS) שיתנהל בסוף אוקטובר.

השורה התחתונהנצטרך להיעזר בסבלנות עד אחרי החגים לפרסום התוצאות. המתמודדים בשלב ציפיה דרוכה. אנחנו איתם.

מערכת העיתון מבטיחה לפרסם את התוצאות עם התמונות.

bottom of page