top of page

חדשות- אוגוסט 2015

1. שמחים לעדכן שד"ר מוריה לוי נבחרה להיות יו"ר ועדת התקינה הבינלאומית של ISO בנושא ניהול ידע

2. ב 07/07/15 התקיים מפגש ראשון של פורום ניהול ידע משפטי בישראל (KM LEGAL ISRAEL FORUM). השתתפו 17 איש, נציגי כל הפירמות המובילות בישראל, כמו גם מספר נציגי מחלקות משפטיות בארגונים גדולים. במפגש נדונו מטרות ותכני הדיון המתוכננים לפורום והוצגה סקירה של פעילויות ופתרונות ניהול ידע משפטי בעולם.

מפגש הבא יתקיים בעוד כחודשיים. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחברת ROM

yamit@kmrom.com 

3. כנס מתארח של הפורום לניהול ידע נדחה עד לאחרי החגים- מתנצלים על העיכוב

4. ברכות לנורית ועמית לין עם לידת ביתם רותם.

5. חברת רום מתרחבת. מברכים את היועצים החדשים המצטרפים בקרוב

bottom of page