top of page

חדשות- אוקטובר 2001

חדשות מהעולם:

חברת Knexa המתמחה בניהול מכירות פומביות בנושאי ידעיצאה לאחרונה עם מוצר חדש IntraKnexa המתמקד בניהול ידע ארגוני.

מדובר ביישום אינטראנטי הניתן לשינוי והתאמה ברמת הארגוןהמאפשר לעובדים לשתף ביניהם פעילויותמסמכים וכל ידע אחר. חידושה של המערכת הנה בהיותה מערכת ניהול ידע ראשונה הנותנת משקל מרכזי לערך התגמול. הצלחה או אופנה חולפת? ימים יגידו.

וחדשות עם גוון מקומי (ישראלי):

IBM החליטה לשלב בפורטל הארגוני שלהה- WebSphereאת טכנולוגיית החיפוש של אטומיקה. אטומיקהחברת סטרט-אפ ישראליתהממוקמת בירושלייםהוקמה בשנת 1999 תחת השם גורוונט. החברה התמקדה בראשית דרכה באספקת מידע "בלחיצת כפתור" מילון עם הסבריםמונחים ומושגים ממקורות מידע שונים. בשנה האחרונהפיתחה החברה פתרונות ארגוניים המסייעים באיסוףארגון והקבצת מידע ממקורות שונים והצגתם באופן נוח למשתמש. פלח זה של פתרונות אינטגרטיביים של מקורות מידעהולך ותופס מקום כרכיב בפתרונות ניהול הידע בארגונים. עם משפחת המוצרים ניתן להזכיר גם את Tzunami שאף הוא הנו פיתוח ישראלי כחול-לבן.

bottom of page