top of page

חדשות- דצמבר 2011

1. ד"ר מוריה לוי הנחתה ב- 10/11/11 את מסלול ניהול הידע בכנס האיכות. מושב אחד עסק בתקן ניהול הידע והיו בו הרצאות על מהות התקן, על איך דורשים תרבות ארגונית כחלק מתקן שכזה, ועל ההיערכות, כולל סיפורי הקמת התקן- מאחורי הקלעים. מושב שני דן ב Case Studies חדשים וחדשניים מאזור הצפון- אלביט, פלסן ומחקר שזה עתה הסתיים בבי"ח גליל מערבי-נהריה בנושא למידה ארגונית. במסלול השתתפו כ- 50 איש.

2. לאחרונה נצפית מגמה חדשה לפיה תוכנות ניהול ידע כוללות Social Collaboration  (האמת שאת זה אנחנו כבר מרגישים...) וכן CRM- ניהול לקוחות (זה קיווינו אך טרם חווינו).
הכיוון הוא בהחלט נכון וחיובי, עכשיו צריך לחכות שבאמת יתממש ונוכל למצות ניהול ידע רחב יותר ואיכותי יותר.
להלן דוגמא- http://www.tmcnet.com/channels/knowledge-management/articles/237739-knowledge-management-tools-include-social-collaboration-crm.htm

3. להלן מספר תוצאות שנלקחו מתוך סקר The Knowledge Management Observatory - KMOׁ בתחום ניהול הידע.

לכל המסוקרנים, להמשך הקריאה ראו http://www.kmworld.com/Articles/Editorial/Feature/The-state-of-knowledge-management-A-survey-suggests-ways-to-attain-more-satisfied-users.-78481.aspx

4. קורס ניהול הידע של חברת רום, מחזור 22 ייפתח ב25/1/20111 לפרטים והרשמה ניתן לפנות ל yamit@kmrom.com

bottom of page