top of page

חדשות- נובמבר 2001

KMWorld ו – Orbital Software השיקו לאחרונה קהילת ניהול ידע:

The KMWorld Knowledge Community.

האתר מאפשר לאנשי מקצוע בתחום לשאול שאלות הקשורות לניהול ידעלקבל תשובותליצור קשר עם מומחים ולשתף ניסיון מעשי. בנוסף הוא מספק סביבה לבחינת רעיונות חדשיםמאפשר למצוא עזרה בניהול פרוייקטים של ניהול ידע בזמן הנכון וליצור הזדמנויות לפיתוח עסקים חדשים.

הקהילה מאפשרת למבקרים לאתר מגמות מתפתחות בקהילת KM דרך פורום שאלה ותשובה אשר נועד לשתף ידע ומומחיות ביעילות.

א. שווה הצצה!

ב. בהחלט מלמד על התפתחות העניין בנושא ניהול הידע בעולם.

כתובת האתר:

  לקישור לחץ כאן

bottom of page