top of page

חדשות- פברואר 2001

המכון למינהל הצמיחה מודיע על ייסוד מועצה גלובלית לכלכלת ידע הנקראית Global Knowledge Economics Council (GKEC).

חברים בארגון נציגים ממשלות רבות ורבות מ- 500 החברות התעשייתיות המובילות בשוק.

מטרת ה -  GKEC היא לדון ולברור מאקרו, מיקרו ותכנית חברה, מדיניות ומטריצות למדידת הגידול ביעילות של שוק הידע ואיכות הידע בכל הרמות. GKEC יערוך מפגשים שנתיים וינפיק דיווחים על מגוון רחב של  של קלטים, תוצרים, ונטיות המתhיחסים לידע, ממגוון של מדינות, תעשיות, וחברות בכל רחבי העולם. GKEC החלה בפיתוח מודל של כלכלת ידע המטפל הידע כמוצר ולכן מייחס כלים וטכניקות המשמשות כיום למדידת ההתנהגות בסוגים אחרים של מצרכים בשוק. כלים וטכניקות נוספים משמשים למדידת יחידות ידע בתוך חברות ולאמידת ההשפעה שיש לאסטרטגית ניהול הידע על תפוקות, ביצועים, ותחרותיות על עמדות. לשנת 2001 ו – 2002 התנדבה דר' אפריקה להוות מעבדה לבדיקת תכניות ומדיניות המעוצבות ע"מ לקבוע ולאמוד השפעה כלכלית. ארצות אחרות הגישו בקשה להשתתף במחקר לאחר שנת 2001.

בנוסף GKEC  תפרסם מגזין רבעוני בנושא כלכלת הידע, אם אתם בעלי רקע בכלכלה ומעונינים להשתתף בדיונים, בפרסומים ו/או לבחון מודלים לכלכלת ידע ניתן לפנות בצירוך קורות חיים ל - gkec@eknowledgecenter.com.
בהצלחה!

אופס.....פספסנו

בגיליון הקודם סיפרנו על מובילי הידע לשנת 2000 ובטעות פספסנו דווקא את נציגי ארצנו הקטנטונת:

אחד מאותם 32 הנבחרים מהעולם הנו תוצרת כחול-לבן הארגון "רפאל". מי יhתן ושנה הבאה ילכו ארגונים נוספים בעקבותיו והייצוג הישראלי יגדל.

bottom of page