top of page

יעד, מטרה, תכלית ומה שבינהם

"יעד, מטרה ותכלית, משמשים כדי לקבוע איזו פעולה יש לנקוט היום כדי להשיג תוצאות מחר. הם מאזנים אמצעים בהווה ותוצאות בעתיד"

פיטר דרוקר 1954

bottom of page