top of page

ירחון 2Know - גליון 100

עמיתי ניהול ידע יקרים,

אנחנו שמחים להגיש לכם, לכבוד גיליון ה-100 של הירחון 2Know מהדורה חגיגית ושונה במעט מן הרגיל.
כבר מעל שמונה שנים אנו פונים אליכם מידי חודש בחודשו, מספרים, משתפים ובונים יחד קהילת ידע. חלק מכם אני מכירה בשמותיכם עוד מימיו הראשונים של העיתון ב- 1999; לעיתים אנו מקבלים פניה לבקשה לפרסום של מאמר זה או אחר בארגונים.
שואלים אותי: מי היא זו? או מיהו זה? מצביעים על יועצת או יועץ שכתבו כתבה זו או אחרת. לפעמים פונים אלי בכנסים, מרגישים קרבה בזכות הקריאה הרציפה זה שונים, ומספרים, שלמרות שמעולם לא נפגשנו, כל המתודולוגיות שלנו מיושמות בארגונכם, על פי מה שקראתם מהעיתון; ישנם ארגונים שאנו מגיעים אליהם ומוצאים רעיונות שלנו שהפכו למעשה.
מה ניתן לומר? יחד הצלחנו ליצור ואנו ממשיכים ליצור קהילה: קהילת שוחרי ניהול הידע.
אין ספק שזהו יום מרגש. ואין ספק שכשהתחלנו בכתיבה מי חלם על 100 גיליונות וכ- 3,000 קוראים...

בגיליון ה-100 מיקדנו את הזרקור על פעילויות שאנו מבצעים בארגונים, לאו דווקא דברים סטנדרטיים בהם נתקלים בכל פרויקט. הסקירות המוצגות הן סקירות שנכתבו במשותף ע"י שותפינו, מובילי הפעילות ומנהלי הידע בארגונים המובילים בארץ ועל ידי יועצינו המלווים אותם.

בנוסף, ביקשנו מעמיתים ולקוחות לברכנו ביום חגנו.

ברכות אלו, מגורמים שונים, לרבות בכירים מאד בארגונים מגוונים מלמדת על הצלחת ניהול הידע בארגונים יום יום, שעה שעה. (לצפייה בברכות לחצו כאן.)

בהזדמנות חגיגית זו, אני מבקשת להודות לכם הקוראים. אתם שגורמים לנו להמשיך ולתעד את שאנו עושים בשטח. אתם שמפרגנים. אתם שמקדמים אותנו.
ושנזכה לעוד מאה, ועוד ועוד.

תודה רבה. מכל הלב.
מוריה
ROM Knowledgeware

bottom of page