top of page

ירחון ROM 

מהדורה מס׳ 100

ינואר

2008

לגירסת הדפסה

2

הרצל ישראלי

מאת:

מערכת ניהול ידע לנותני השירות במוסד לבט"ל

המוסד לביטוח לאומי הוקם במטרה לספק לתושבי מדינת ישראל רשת ביטחון, בפני סיכונים כלכליים וחברתיים. הארגון נותן שירות למיליוני אזרחים...

זמן קריאה:

דקות

2

נורית לין

מאת:

ניהול ידע גלובלי

נכתב בשיתוף עם יהודה ארד, טבע. בחברה כמו טבע חשוב ביותר כי לקחים ומסקנות הנלמדים מאירועים המתרחשים באתר מסוים יגיעו לשאר האתרים בהם...

זמן קריאה:

דקות

3

ד"ר מוריה לוי

מאת:

פיתוח ידע חדש באומנה

נכתב בשיתוף עם: שלוה ליבוביץ׳, מנהלת ענף שירותי האומנה, שרות ילד ונוער במשרד הרווחה ענף האומנה המנוהל במשרד הרווחה והשירותים החברתיים,...

זמן קריאה:

דקות

3

שלומית עמיחי

מאת:

תרומה לקהילה - עמותת על"ם

נכתב בשיתוף עם אלעד רוטנברג - על״ם פרולוג ביוני 2007 פנתה חברת ROM לכל קוראי עיתון 2know בהצעה להעניק שירותי ניהול ידע כתרומה לארגונים...

זמן קריאה:

דקות

2

סיוון ערער ראובן

מאת:

תהליכי עבודה בשרות ניהול הידע

נכתב בשיתוף עם מנהלת ידע ביחידה ליבתית בצה״ל מהו תהליך עבודה? תהליך עבודה בארגון מגדיר לנו את השלבים השונים המהווים תהליך תפעולי או עסקי...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

ידיים אוחזות בעיתון

ירחון 2Know - גליון 100

קבוצת אנשים שמחים וחוגגים אוחזים בזיקוקים

ברכות

bottom of page