top of page

כולם רוכשים...

מגמה מעניינת חדשה- חברות BI רוכשות מנועי חיפוש, חברות מנועי חיפוש רוכשות כלים אנליטיים.

כמובן, מקומה של GOOGLE לא נפקד.

מאמרים רבים נכתבו בחודש וחצי האחרונים על השפעות המיתון על פעילות הבינה העסקית. בחרנו שלא לצטט את רובם, שכן התחושה היא שרובם מגמתיים: אנשי בינה עסקית כותבים, למה דווקא עכשיו, בעת מיתון, פעילות הבינה העסקית נדרשת יותר. אין ספק שיש פה של טיעונים צודקים, אך הרבה יותר מהם- משאלות לב.

bottom of page