top of page

לאן הערב??? כנסים, קורסים ויתר פורומים- ינואר 2000

לא היה כדבר הזה. פשוט אין כנסים החודש. מה יהיה?


קבלת מידע על כנסים מאוחרים יותר (לאחר המועדים לעיל) ניתן לפנות לעורך העיתון

bottom of page