top of page

למה לספר סיפורים

חשיבות סיפור סיפורים לניהול ידע ולמידה ארגונית ברורה לכל העוסקים בתחום ( להרחבה: סיפור סיפורים, וסיפור סיפורים למתקדמים ).

הפוסט החודשי מחדד נקודות חדשות בחשיבות הסיפור ללמידה הארגונית, מניעת חזרה על טעויות ויצירת ידע חדש.

 לקישור לחץ כאן

bottom of page