top of page

מגמות חדשות בבינה עסקית

ישנה מגמה חדשה המשנה את האיזון בין IT ועסקים בבעלות על הבינה העסקית בארגון. אם בעבר אנשי IT שלטו בתהליכים, הרי שנראה שעתה, עם אפשרות המחשוב בענן, פונים גופים עסקיים בארגון לספקים  חיצוניים וקונים פתרונות SAAS (דהיינו, שירותים דרך הענן) ישירות מהספק ללא תלות וללא מעורבות אנשי התוכנה. הסיבה המרכזית כפי הנראה הנה עייפות מצטברת מהדרך בה טופל הנושא באמצעות אנשי ה- IT. שביל הזהב צריך להיות כמובן בין לבין, אך אנחנו עדיין לא שם. לפרטים נוספים לחצו על הקישור.

 לקישור לחץ כאן

bottom of page