top of page

מה חדש ברום? אוגוסט 2004

פעילות הפורטלים בארץ מתרחבת ופעילות רום בהתאם:


רום מעורבת בימים אלו באפיון ו/או הקמת פורטלים במקומות שונים: בבנק גדול בארץ, במפעל תעשייתי מהגדולים בארץ, ברשת קימונעאית גדולה, בארגון בטחוני גדול ועוד. 

אמנם קייץ אך קייץ חם..נשמח לתת פרטים נוספים לארגונים המתעניינים במתודולוגית הקמת פורטל או מבקשים סיוע בהקמה הלכה למעשה.

bottom of page