top of page

מה חדש ברום? אוקטובר 2004

התחושה היא שכולנו עולים מדרגה, ובראש ובראשונה הלקוחות.

רום החלה לייעץ לאחרונה לכמה ארגונים שבהם הפונקציה של מנהל הידע אינה עוד זו שהכרנו בעבר, אלא מנהל האחראי על ניהול והנחיה מקצועיים של מנהלי ידע רבים בארגון. אנו שותפים לפעילות שכזו בצבא, בזרועות הבטחון, בתעשיה האווירית (הותיקה ביותר בתחום) ואפילו בתעשיות עסקיות פרטיות.

גם אנו משדרגים את המתודולוגיות שלנו בהתאמה. מלמדים איך ללמד; מסייעים בלסייע וכן הלאה.

בעקבות הפעילות בחרנו החודש להקדיש לנושא זה את פינת הלשון.

מי ייתן ונמשיך לגדול כולם יחד הלאה!

bottom of page