top of page

מה חדש ברום? נובמבר 2004

ROM Knowledgeware ממשיכה לעסוק, בצד שימור ומיצוי ניהול הידע הפנים ארגוני, גם ביצירת הידע החדש בארגון. לפעילות זו פנים רבות:

עבור לקוח תשתיתי גדול מפתחת ROM מדריכים לשימוש עצמי של קבוצות בארגון, בנושא הפקת לקחים וניהול תובנות;

עבור לקוח תעשייתי ענק, מובילה ROM את פעילות צוות החדשנות (ולכך בחרנו לייחד את טיפ החודש בהמשך);

עבור לקוח קימונעאי גדול התבקשה ROM להניע את נושא הלקחים ותובנות ב"מבצעים". פעילות זו, בה עסקנו גם בעבר, כוללת הקמת מאגר תובנות, על סמך הקיים בראשם של האנשים, שישולב אוטומטית בתבניות תכנון המבצעים העתידיים וילווה בתחילת מיסוד תהליך הפקת לקחים כחלק משגרת הארגון. תוך כדי כך, התבקשה ROM לבצע תהליך הפקת לקחים מקיף לגבי אופי המבצעים הקיים כיום, ולהציע על סמך זה, מודל חדש לתכנון מבצעים, מודל על פיו תנוהל הרשת כולה בשנים הקרובות.

ניהול ידע- השמים הם הגבול!

bottom of page