top of page

מה חדש ברום? ספטמבר 2004

רום ממשיכה להתפתח כל הזמן.


 קצת על הקורות אותנו החודש-

בתחום הפרוייקטים- לא מעט ארגונים שהיו על הגדר נכנסים לשלב המימוש של ניהול הידע (משיחות סלון לפעילות ממוקדת) ובחרו את רום כשותף לליווי ומימוש התהליך. דוגמה לאחד מהם הוא גוף גדול בצה"ל שהתחלנו לעבוד עימו וחברה גדולה נוספת בתחום הקימעונאות. בכללנראה שניהול הידע עולה כיתהואם בעבר ההנהלהבארגונים רביםהיתה מנותקת מהתהליך הרי שיותר ויותר מנהלים והנהלות ארגונים הופכים לשותפים אקטיביים ברמות אלו ואחרות.


בתחום המוצרים- רום יצאה בגרסא משופרת של מוצר שיתוף המסמכים ה- TagItמוצר שעיקרו שיתוף מסמכים ללא ניהול מסמכים. המוצר כבר נמכר לתעשיה האווירית כמשלים לכלי ניהול המסמכים הקיים שם.


בתחום ההדרכות- בית הספר לניהול ידעה- Knowledge Academyלא קיים קורסים באוגוסט (בגלל ריבוי חופשות טבעי). על סדר היום לספטמבר קורס ניהול ידע בהיקף 40 שעות לרשות הדואר. (שימו לב- ניתן להזמין קורסים פרטיים).

בתחום המתודולוגיות- רום ממשיכה לפתח את סל הכלים והמתודולוגיות בתחומים השונים. דגשים של החודשים האחרונים קשורים לנושאי חדשנותארגון תכנים ושכלול מודל הקמת הפורטל (על האחרון- ראה סקירת החודש).

נשמח לעמוד לרשותכם בכל נושא. צוות רום.

bottom of page