top of page

ניהול ידע בארגונים קטנים-בינוניים

באקלים העסקים של ימינו, שוויו של ארגון תלוי הרבה יותר על ההון האינטלקטואלי שלה מאשר על הפיזי.

לכן, הפך ניהול הידע למשתנה משמעותי בצמיחתם של ארגונים קטנים-בינוניים.

לקישור לחץ כאן

bottom of page