top of page

ירחון ROM |

מהדורה מס׳ 114

מרץ

2009

לגירסת הדפסה

3

נעמה ברקוביץ'

מאת:

חמישה עשר טיפים להשקה מוצלחת

את זה שהשקה של פתרון ניהול ידע היא חלק אינטגראלי מתהליך ניהול הידע הבנו כבר מזמן. אבל איך דואגים להשקה שתקרב את המשתמשים שלנו לפתרון...

זמן קריאה:

דקות

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

בינה עסקית בארגונים קטנים ובינוניים

לארגונים גדולים בעיות מורכבות, בכלל, ובפרט, בכל הנוגע ליישום בינה עסקית בארגון. מגוון מערכות, חלקן כבר מיושנות, והנושא הולך ומסתבך כאשר...

זמן קריאה:

דקות

7

ד"ר אשר עידן

מאת:

מניהול ידע לניהול קולבורציה

היחס בין ניהול ידע לווב 2.0 הובן עד עתה בצורה מוטעית. ניהול ידע הוא אוסף של תהליכים ומתודולוגיות. ווב 2.0 הוא אוסף תשתיות וכלים שעיקרם...

זמן קריאה:

דקות

13

ד"ר מוריה לוי

מאת:

Making Sense of Change Management - סיכום ספר

הרבה ספרים נכתבו, וכפי הנראה עוד ייכתבו, על ניהול שינויים. ניהול שינויים עוסק בבני אדם, כפרטים, קבוצות וארגונים, ועל כן הוא תחום עדין...

זמן קריאה:

דקות

1

ד"ר מוריה לוי

מאת:

טיפים לשיפור הבינה העסקית

מאמרים של טיפים נובעים בדרך כלל מבעל מקצוע המשתף את ניסיונו. זה אינו המקרה כאן. בסקר שנעשה לטובת Information Week ושהופץ בדו"ח מיוחד...

זמן קריאה:

דקות

1

ענת קוסיאק

מאת:

KMBP- Knowledge Management Business Partner

מינוף הידע הארגוני למימוש האסטרטגיה הארגונית המונח KMBP מוצע להלן כשם חלופי לבעל תפקיד מנהל ידע/מוביל פעילות ניהול הידע היחידתית בארגון....

זמן קריאה:

דקות

2

נעמה ברקוביץ'

מאת:

מפות עצים

המונח treempaing (מיפוי עצים), מתייחס לייצוג ויזואלי של מבנים ביניהם קיים קשר היררכי, כל זאת בתוך סביבה מוגבלת מבחינת מרחב (מסך מחשב)....

זמן קריאה:

דקות

2

נורית לין

מאת:

KPO- Knowledge Process Outsourcing

וKnowledge Process Outsourcing- KPO הינו השימוש של ארגון בגורם חיצוני לצורך ביצוע מטלות ארגוניות מורכבות, מבוססות ידע, נתונים וניסיון....

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

חדשות ROM- מרץ 2009

מעבר לניהול ידע

ניהול ידע בארגונים קטנים-בינוניים

מה אנו יודעים?

כנסים בארץ ובחו"ל- מרץ 2009

MS משנה את כללי המשחק ב BI

הבלוג של טים אליוט בנושאי בינה עסקית

bottom of page