top of page
  • תמונת הסופר/ת ענת קוסיאק

KMBP- Knowledge Management Business Partner

עודכן: 8 בינו׳ 2023

מינוף הידע הארגוני למימוש האסטרטגיה הארגונית

המונח KMBP מוצע להלן כשם חלופי לבעל תפקיד מנהל ידע/מוביל פעילות ניהול הידע היחידתית בארגון. ההצעה לשם זה, נובעת ממיצובו של ה KMBP כשותף אסטרטגי בהנהלת הארגון. יש במונח זה כדי להטביע את חותמו של ניהול הידע ככלי ארגוני (זכרו – אף פעם לא כמטרה!) המשמש למינוף יכולותיו וחוזקותיו של הארגון ליצירת יתרון תחרותי בסביבתו – קרי, מימוש האסטרטגיה הארגונית. בעידן החדש, אחד מהאתגרים העסקיים העומדים בפני ה KMBP הינו גיבוש של אסטרטגיה לניהול ידע בארגון – תכנית הפעולה שתכלול כלים ומודלים של ניהול ידע שיתמכו במימוש האסטרטגיה הארגונית. על ה KMPB לוודא כי מהאסטרטגיה הארגונית נגזרים יעדים ברורים התומכים בפעילות של איסוף, קטלוג, תיעוד, שימור הידע וחשיפתו בפני כלל העובדים כך שיהיה נגיש וידידותי לאחזור המידע והידע בארגון. כמו כן, על היעדים לחתור לפעילות של ניהול לקחים והפקת תובנות התומכת ביצירת ידע חדש, איסוף ניסיון נצבר,תהליכי למידה ושיפור ביצועים בארגון. שולחן העבודה של ה KMBP ליצירת האסטרטגיה לניהול ידע כולל את ארבעת הרגליים: תוכן, טכנולוגיה, תהליך ותרבות ובהתאמה את כלי ניהול הידע הבאים:


פאזל המציג את כלי ניהול הידע התואמים לכל רגל בשולחן העבודה

היותו של ה KMBP שותף פעיל מלא במימוש האסטרטגיה הארגונית בעזרת כלים טכנולוגיים בעלי אוריינטציה עסקית המעוגנים בתהליכי העבודה הארגונית ונתמכים במעטפת תרבותית ערכית משתפת ידע – יש בה על מנת להצעיד את הארגון בהצלחה על דרך המלך... כאמור, אין מדובר בתפקיד חדש אלא בתוכן התפקיד בעל משמעות אסטרטגית עסקית התורמת להצלחת הארגון.

Comments


bottom of page