top of page

MS משנה את כללי המשחק ב BI

אני חושבת ש Microsoft משנה את כללי המשחק בעולם תוכנות ה- BI. הודעתה ב- 23 לינואר 2009, כי ה PerformancePoint, כלי ה- BI המרכז ישלהם, מתמזג לחלק מסביבת ה MOSS, הנה בהחלט הודעה משמעותית. סביבת ה- MOSS הנה סביבת הפורטל החדשה של Microsoft ובישראל (Microsoft MOSS+ Sharepoint) מדובר בסביבה הנפוצה ביותר (54% על פי סקר ניהול הידע בתחילת 2008). גם בעולם מדובר במגמה דומה.

הודעה זו שמוצהרת תוך כדי תהליך מיתון הגורר בעקבותיו קיצוצים רבים, הנה בעלת מספר השלכות:

  1. סבירות גבוהה יותר לבחירה בסביבת MS כפתרון ל- BI עבור ארגונים שטרם רכשו תוכנות מתאימו, או בארגונים המוסיפים יישום חדש בסביבה מבוזרת (בה ישנן מספר טכנולוגיות).

  2. BI להמונים- היות וארגונים רבים נמנעו מהיציאה ההמונית עקב העלויות הכרוכות ברכישת רשיונות.

  3. זירוז המעבר ל- MOSS בארגונים שיש בידם Sharepoint, עקב היתרון המשמעותי המתקבל מכך.

  4. תחילת שיח בין אנשי BI לאנשי KM (ניהול ידע) ויצירת פתרונות אינטגרטיביים יותר, המעמידים לרשותו של מקבל ההחלטות בארגון במשולב את הנתונים, מידע והידע הנדרשים לו לצורך קבלת ההחלטה.

כחברה העוסקת הן בבינה עסקית והן בניהול ידע, אנחנו בהחלט מברכים על מגמה זו ומקווים כי תתרחב.

bottom of page