top of page
  • תמונת הסופר/תנורית לין

KPO- Knowledge Process Outsourcing

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

וKnowledge Process Outsourcing- KPO הינו השימוש של ארגון בגורם חיצוני לצורך ביצוע מטלות ארגוניות מורכבות, מבוססות ידע, נתונים וניסיון. ה-KPO הינו התפתחות חדשה יחסית של תופעת מיקור החוץ המסורתית (Business Processing Outsourcing - BPO) ומתקיים לרוב בתחומים הדורשים יכולות והתמחויות ספציפיות כגון: ניהול ידע, הגנה על נכסים אינטלקטואליים, ופטנטים, מחקר אסטרטגי ויישום והטמעת פתרונות טכנולוגיים מורכבים.

ה KPO ומיקור החוץ המסורתי, נבדלים האחד מהשני בשני היבטים מהותיים:

ראשית, בעוד שב-BPO ארגונים מפנים למיקור חוץ בעיקר מטלות פשוטות, הדורשות מיומנות נמוכה, בעלות אופי חזרתי וערך נמוך לחברה, ה-KPO מתאפיין במטלות בעלות ערך רב לארגון אשר דורשות מיומנות, ניסיון והתמקצעות גבוהים ואשר ביצוען תלוי במידה רבה בכישורים וידע מעמיק של המבצעים אותן.

ההבדל השני בין השניים הוא, כי בעוד שיתרון ה-BPO טמון בגודל (היכולת לספק כמות רבה של עובדים) ביעילות ובעלויות נמוכות, היתרון שב-KPO עבור ארגונים נעוץ דווקא בידע מעמיק וניסיון ועל כן ביכולת קבלת החלטות מושכלת וטובה יותר.

להתפתחות תופעת ה-KPO שני מקורות. ראשית, ההצלחה והניסיון החיובי שחוו ארגונים רבים במיקור החוץ המסורתי עודדה רבים מהם לנסות ולהפנות גם את מטלותיהם עתירות הידע למיקור חוץ. בדומה ל BPO, חיסכון בעלויות והגברת היעילות היוו את כוח המשיכה של פתרון זה. המקור השני להתפתחות ה KPO הינו תופעת ההתמקצעות וההתמקדות בידע ליבתי המאפיינת את עולם העסקים כיום. הוצאת מירב המטלות הארגוניות למיקור חוץ, כולל מטלות חשובות ומורכבות, מאפשרת לארגון להפנות את החלק הארי של משאביו לפיתוח הידע והכישורים הליבתיים, המהווים את היתרון התחרותי שלו. זאת ועוד, השימוש במיקור חוץ עבור מטלות מורכבות ועתירות ידע, מאפשרת לארגון ליהנות מנגישות לעובדים מנוסים, מקצועיים ובעלי יכולות גבוהות אשר הוכשרו בארגונים אשר זהו בדיוק הידע הליבתי ותחום המומחיות שלהם.


מומחים צופים כי השימוש ב-KPO ילך ויגבר וכי יהפוך בעשור הקרוב למוביל בתחום מיקור החוץ. מחקר שנערך ע"י Global Sourcing Now, צופה כי עד לשנת 2010 יגיע השימוש ב-KPO להיקף של 17 מיליארד דולרים בשנה, וכי 70% ממנו יתבצע בהודו. מדינות מובילות אחרות בתחום עשויות להיות על פי מחקר זה רוסיה, סין, צ'כיה אירלנד וישראל.


לקישור למאמר המלא לחץ כאן

Comments


bottom of page