top of page

פינת הלשון? ILP's

והפעם:

ILP's- ראשי תיבות של Information Leverage Points.

המונח הוטבע לראשונה ע"י תומס דבנפורט ב- CIO Magazine (יוני 1996). משמעו; המידע והידע, שעם זיהוים נותנים הבנה טובה יותר של הדרכים להשגת ההצלחה העסקית.

ובמילותינו אנו; אותן פיסות מידע וידע אותם אנו רוצים לנהל. אותם פריטים שאם ננהלם, נצלח משמעותית יותר בהשגת יעדי הארגון.

bottom of page