top of page

פינת הלשון- והפעם על ההבדל בין ניהול מידע לניהול ידע.

והפעם על ההבדל בין ניהול מידע לניהול ידע.

לא נסתכן בהגדרה פורמלית של ניהול ידע. הגדרה שכזו יכולה להשתרע על מספר גיליונות, ואף כי אינטואיטיבית הנושא כה ברור, עדיין, ההגדרה כה קשה. נתקוף את הנושא תוך שימוש בדוגמא: נניח אדם מאפיין צרכים למערכת מחשוב חדשה; או לחילופין הוא מכין נהלי עבודה המתארים תהליכי עבודה. לצורך כך, מרואיינים / נצפים 10 אנשים העושים אותו תפקיד.

זה המחפש את המכנה המשותף ולפיו מתכנן את המערכת / נוהל / תיעוד, הרי הוא מנהל מידע.

עמיתו, המחפש את השוני, המבדיל בין האנשים וגורם לאחד לבצע את מלאכתו טוב מהאחרים, ולפי איש זה מתכנן את המערכת (או נוהל או תיעוד) הרי זה מנהל ידע.

בעצם מלאכתו, הוא לקח את המיומנויות והטיפים אותם איתר, והפך אותם לנחלת הכלל. ואם זה לא ניהול ידע, מה כן?

bottom of page