top of page

פינת הלשון- זיכרון ארגוני.

והפעם על זיכרון ארגוני.

זיכרון ארגוני הנה ההבנה של הארגונים, זו הגלויה וזו הסמויה, לגבי אנשים, תהליכים ומוצרים הקשורים לארגון. ארגונים, כמו הפרט, זוכרים את העבר, כולל תהליכים ושיטות עבודה ברות קיימא, יחד עם דפוסי התנהגות, החלטות, מסורת וערכי הארגון.

זיכרון הנו חשוב באופן אסטרטגי, ומסייע להימנע מטעויות ו/או להמציא את הגלגל מחדש. עם זאת, הוא יכול להפוך לרועץ, אם קיומו מגביל ומאט את הארגון מביצוע שינויים וקבלת החלטות המנוגדים לזיכרון הארגוני הקיים הנובעים מהיותנו בסביבה דינמית ומתעדכנת.

bottom of page