top of page

שילוב פייסבוק בתהליכי עבודה

המאמר מתאר בזווית חדשה את כוחן של הרשתות החברתיות.

המחבר מתאר איך פייסבוק, בהחלטה ניהולית, הפכה לכלי עבודה שוטף של ארגון, איך הוטמע רעיון זה ומה היו התוצאות ממהלך מיוחד זה.

ג'רמי בורטון, CEO של חברת התוכנה Serena, עיגן את השימוש ברשת החברתית פייסבוק בתהליכי העבודה של העובדים. התוצאות לא איחרו להגיע - הן ברמת הקשר בין העובדים, הן ברמת הקשר עם לקוחות והן בפיתוח רעיונות חדשניים שתרמו לארגון.

 לקישור לחץ כאן

bottom of page