top of page

KD NUGGETS

KD NUGGETS הנו בהחלט אתר מקיף המהווה פורטל- שער ונקודת כניסה לכל המתעניין בבינה עסקית על כל היבטיה: Data Mining, Web Mining, Text Mining, and Knowledge Discovery.

בין הפריטים הנצפים-רשתות חברתיות ככלי אנליטי, בינה עסקית המסייעת באיתור הונאות רפואיות ועוד.

שווה הצצה.

 לקישור לחץ כאן

bottom of page