top of page

ירחון ROM |

מהדורה מס׳ 129

יוני

2010

לגירסת הדפסה

7

ד"ר מוריה לוי

מאת:

Capitalizing on Knowledge: From e-business to k-business - סיכום ספר

הספר Capitalizing on Knowledge: From e-business to k-business, ובשמו העברי, "לייצר הון מהידע: מעסקים ברשת האינטרנט, לעסקי ידע באינטרנט",...

זמן קריאה:

דקות

3

דודי רוזנטל

מאת:

כריית נתונים לטובת הבינה העסקית

בינה עסקית הינה המידע על ביצועי העבר של הארגון המשמש לצורך חיזוי ביצועי העתיד של הארגון. מטרתו של מידע זה לחשוף מגמות שמהן יכול לצמוח...

זמן קריאה:

דקות

1

שגית סלמון

מאת:

גרפים מקבילים

גרפים מקבילים (Parallel Coordinates) זוהי שיטה להצגה גרפית של נתונים רבים על גבי תרשים אחד. התרשים מציג כמה גרפים במקביל, וכל גרף משקף...

זמן קריאה:

דקות

5

ד"ר מוריה לוי

מאת:

The Profit Impact of Business Intelligence - סיכום ספר

ספר זה, The Profit Impact of Business Intelligence נכתב ע"י שני אנשים, כפי הנראה בני זוג- Steve & Nancy Williams בשנת 2007. הספר נולד...

זמן קריאה:

דקות

3

טלי הלמן

מאת:

הטמעת רשת חברתית פנים ארגונית

ה- web 2.0 כבר כאן. את העובדה הזו כולנו מרגישים וחווים בכל צעד ושעל שאנו עושים במרחבי העולם האינטרנטי הווירטואלי. על כך אין עוררין. תופעת...

זמן קריאה:

דקות

2

יניב מלכה

מאת:

בעלי עניין

כאשר מתחילים פרויקט חדש, חלק חשוב בתכנונו הינו זיהוי "בעלי העניין" (Stakeholders) באמצעות מיפוי של כל אותם אנשים שמשפיעים על הפרויקט או...

זמן קריאה:

דקות

6

נורית לין

מאת:

ניהול הידע בגישה חיובית

נכתב בשיתוף עם קרן הראל לעיתים פרויקט ניהול ידע (הקמת פורטל ארגוני או מנהלת ידע, בניית מאגר תובנות וכיו"ב) מתחיל במיפוי מצב הארגון, איתור...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

חדשות ROM- יוני 2010

אתר ניהול ידע- אתר ניהול ידע למפתחים המשמש כקהילה מקצועית בינלאומית

כנסים- אירועי ניהול ידע המתקיימים בארץ ובעולם.

הכנס המקצועי ה-7 בנושא ניהול ידע ומסמכים

bottom of page