top of page

ירחון ROM |

272 גיליון מס׳

מאי

2022

לגירסת הדפסה

2

שגית סלמון

מאת:

כל עכבה- לטובה?

כמה פעמים מצאתם את עצמכם עומדים מול הר גבוה ושואלים "איך בדיוק מטפסים למעלה"? כמה פעמים ניצבתם בעבודה מול משימה (גדולה או קטנה), שהיה לכם...

זמן קריאה:

דקות

2

צביה חן

מאת:

תהליך שימור ידע קריטי

שכחה ארגונית היא אובדן לא רצוי של ידע ארגוני. לדוגמה, ידע אודות אסטרטגיה שהובילה להצלחה, תהליכי עבודה שביססו פרויקט או אפשרו המשכיות,...

זמן קריאה:

דקות

3

ניר חיים

מאת:

שימור ידע - לא רק לפורשים

תחום מרכזי וחשוב בעולם ניהול הידע הוא תחום שימור הידע, שימור שנועד לעגן את הידע שנצבר בארגון ולהעבירו העברה בין דורית בין עובדים וותיקים...

זמן קריאה:

דקות

כתבות מקצועיות

חדשות וידיעות

חדשות מאי 2022

על ניהול ידע וטכנולוגיה

ללוש את הנתונים בפרויקטי בינה מלאכותית

בלוגים עם ד"ר מוריה לוי

כנסים מאי 2022

bottom of page