top of page
  • תמונת הסופר/תמערכת רום

משחוק

עודכן: 30 בינו׳ 2023

משחוק (Gamification) הינו מונח חדש יחסית, שהוטבע מהמילה "משחק".

בתחילת הדרך (2010 לערך), כאשר הוחל לדבר על משחוק בהקשרים ארגוניים, הוגדר המונח כמשמעותו המילולית: "הוספת מרכיבי ועקרונות משחק לפעילויות או מערכות".

עם הזמן התפתח השימוש, ועימו התפתח והתחדד המונח. כיום מקובל, אם כן, להגדיר את המשחוק כ"הוספת מרכיבים חווייתיים (חיוביים) לפעילות".

פעילויות ומערכות ארגוניות הינן בעלות מטרה פונקציונאליות: אנו מנהלים את רשימת הלקוחות שלנו והפעילות שלהם; אנו לומדים לעשות שימוש בכספות החדשות של הבנק; אנו משתפים ידע בפורטל מקצועי.

באופן מסורתי, ההתייחסות שלנו לפעילויות והמערכות הארגוניות הינה רצינית, ואנו אפילו חוששים, בארגונים רבים, לשנות אותה, שמא נפגום בהתייחסות הכוללת לארגון עצמו.

משחק, יגידו, זה מחוץ לחוקים. לא מתאים לארגון רציני. אולי ביום כיף שמתקיים אחת לשנה, אך בטח לא בין הכתלים ובתוך המערכות.

אולם- וזה אולי היופי שבהגדרה שהתפתחה עם הזמן, משחוק אינו משחק. משחוק הינו הוספת תחושת החווייתיות לתוך הפעילות או המערכת הארגונית, וככזה אין בו איום או סיכון על אף ארגון, גם לא על השמרני שבהם.

מענה מעין זה אכן מסיר את האיום, אך עוד לא מסביר מדוע כדאי לשלב משחוק בפעילויות ובמערכות.

התשובה- במילה אחת היא: Engagement; השימוש במשחוק מאפשרים לנו להגדיר את החיבור הרגשי של העובד אלינו.

איך זה נעשה?

ע"י הוספת צבעים וצלילים;

ע"י שימוש בצורות וגבולות לא סימטריים;

ע"י הוספת גורם מחויך (ויזואלי או תוכני);

ע"י שילוב מרכיבים מפתיעים;

ע"י הוספת אתגר, קשה אך בר השגה;

ע"י הוספת מתח והתרגשות;

ע"י יצירת קצב;

ע"י הפעלה רב חושית;

ע"י יצירת מדרג התקדמות;

ע"י תחושת התקדמות ועימה, הצלחה.

משחוק יכול להשתלב בעיצוב אתרים, בפיתוח חומרי הדרכה, בפעילויות השקה למערכות, בתחרויות יזומות לעידוד שימוש ועוד.

השמים הם הגבול.

משחוק זה עניין רציני ; אל תזלזלו בו ואל תוותרו עליו.

Comments


bottom of page