top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

משחוק. להוסיף משחקים בסביבת העבודה

כן- משחוק נשמע מושך. אנחנו באמת אוהבים את זה כשפתאום משלבים משחוק (כמובן במידה מתאימה) כחלק מסביבת העבודה הרצינית כל כך. אבל- רבים מאיתנו, מרגישים פחות בנוח כאשר אנחנו מתבקשים לתכנן ולשלב משחק בפגישה מתוכננת לשבוע הבא. זה אכן יכול להלחיץ לתכנן משחק מתאים שגם ייצור הנאה וגם ישרת את המטרה העסקית המוגדרת.


היום בקורס השיתופיות החדשה של KMGN, שוחחנו ״משחוק״, ובאופן ספציפי יותר- שוחחנו על אחד מסוגי המשחוק היותר פופולריים- שילוב משחק כדי לחזק את הקשר וחיבוריות בין בעלי העניין בפרוייקט שיתופיות. הוביל את הפגישה פול דדקוב, מומחה בעל ניסיון של יותר משני עשורים בתחום.


שלושה מילים, זה הכל- מה שעלינו לזכור: אתגר, משוב ותגמול.

אם נבין וניישם שלושת מרכיבים אלו- אכן נוכל לפצח את הנוסחה ולהצליח במשימה.

אתגר: כשמתכננים משחק, יש לתת את הדעת על רמת הקושי נמתאימה, ואופן עולה, לאלו שכבר מומחים בו. חישבו על הזרימה. כוונו כך שלא יהיה קל מידי- שלא ישתעממו, ושלא יהיה קשה מידי- שלא ינטשו.

משוב: תמיד ודאו שי למשחקים משוב; גם לעצם ההתקדמות, וגם להצלחה.

תגמול: הכוונה לתגמול רך. חפשו דרכים כך שאנשים ירגישו גאווה בכך שזכו, למשל על ידי תחושת שייכות לקבוצת מנצחים. חפשו דרך שייהנו במהלך המשחק עצמו, למשל על ידי צחוק. גם הנאה זו היא חלק מהתגמול.


כשמתכננים את האתגר, המשוב והתגמול, בהחלט יעזור לחשוב על הפרסונות השונות- אופי השחקנים המיועדים. האם הם ידידותיים בדרך המשחק? האם הם לוחמים (תחרותיים)? האם הם ציידים? או אוספי משחקים הנהנים מעצם המשחק?


טיפ אחד שאנח מבקשת להויסיף כדי להפוך את התהליך גם ליותר קל, אך בהחלט ליותר מוצלח: התמקדו באסטרטגיה כמפורט לעיל, אך ישמו אותה, תוך שימוש בכלים דיגילטיים שמחוללים משחקים. כאלו יש למכביר ברשת. כך תקבלו אינסוף רעיונות למשחק, ובהחלא רמה משמעותית גבוהה יותר של התוצרים.


תהנו!

Comentários


bottom of page