top of page

אתר- Yahoo! Group

Yahoo! Group הינו פשוט כתובת אי מייל ואתר אשר מאפשרים לקבוצת אנשים:

1. לשתף קבציםלתכנן אירועיםלשלוח עלוני חדשות.

2. להיות בקשר - עסקי פרטי וכו'.

3. ליצור דיונים ממוקדי נושא – עסקים אירועים אקטואליים ועוד.

בקיצור זה מאפשר לכולנו להקים קהילה וירטואלית.

למשל קבוצת Learning-to-Fly הינה קבוצה שהוקמה במטרה לדון בספר ובנושאי ניהול ידע.

להלן דוגמה לארבע קבוצות בנושא ניהול ידע:

לקישור לחץ כאן

bottom of page