top of page

חדשות אוגוסט 2003

הפעם על יריד ניהול ידע

ב- 15/7/03 התקיים במעלה החמישה היריד השנתי לניהול ידע ולמידה ארגונית בשירותי הרווחה.

בואכה לכנסעמדו עשרות דוכניםהמייצגים את לשכות הרווחה השונים שסיפרו והציגו את פעילות ניהול הידע המתקיימת אצלם. הדוכנים הססגוניים היו שונים מכל מה שאנו רגילים מהכנסים המקובלים לניהול ידע בארץ ובעולם: תפאורות מושקעות (שער כניסה לבאר במערב הפרוע)תלבושות ייחודיותמוטיבים כוללים (דוכן החמניות)מסכי מחשבתצוגותסרטי וידיאו המוקרנים על גבי טלוויזיות ואפילו..כנר יהודי בתלבושת אוטנטיתהעומד על כסא ומנעים את אוזני המבקרים בדוכן (שירות הרווחה של בני ברק).

הדוכנים התחרו ביניהם על תשומת לבם של מאות המשתתפיםמנסים לשכנע אותם להקשיבללמוד ובעיקר להצביע עבורם בקלפי כ"צוות שעשה את זה"- צוות ניהול הידע המוביל. בשעה שלושנפתחו המעטפות והוכרזו הזוכים. מעמד חלוקת הפרסים התנהל בהשתתפותו של שר העבודה והרווחהמר זבולון אורלב.

בצד הדוכנים התקיימו הרצאות מקצועיות בתחום הלימוד בעבודה סוציאליתבניהול ידע ובשילוב ביניהם.

לכל שוחרי ניהול הידעהיה זה מאורע המדגים עשייה בשטחעל ידי השטח ולמען השטח. ובוודאי- מאורע שהוא כל כולו הזדמנות לשיתוף ידע בין הצוותים.

תכנית ניהול הידע בייזומו וניהולו של יקותיאל צבעממשרד העבודה והרווחההנה תכנית המתנהלת בחמש השנים האחרונות. מטרתה של התכנית כפולה- שיפור השירות ללקוחות ע"י בחינה מתמדת ויצירה של ידע חדש; ובנייה של זיכרון ארגוני בו נצבר ומופץ ידע זה אל קהילות מקצועיות שכנות.

ובשולי החדשות

SAP השיקה את הגרסא העברית לפורטל שלההלא הוא ה- SAP Enterprise Portal. מעכשיומהווה SAP חלופה ובהחלט מתמודדת משמעותית בשוק הפורטלים בישראל.

ולא פחות- סגירת מעגל לפורטל שהחל בפיתוח של חברה ישראלית.

bottom of page