top of page

חדשות מרץ 2006

כנס ניהול הידע השנתי של חברת ROM בשיתוף 'אנשים ומחשבים' 2006KM Experts Summit המופק זו השנה הרביעית ברציפות מתקרב בצעדי ענק! חודש לפני, וישנם כבר מעל 400 נרשמים. אנו צופים כ- 1,000 משתתפים.

בכנס נפרסם את תוצאות סקר ניהול הידע של ישראל 2006 המתקיים בימים אלו זו שנה שנייה ברציפות. השתתפו גם אתם בסקר! בין המשיבים תוגרל השתתפות בקורס ניהול הידע "לדעת יותר" מבית חברת ROM.

במקביל להרצאות בכנס, יתקיים KM HYDE PARK , בימת נואמים בחדר מקביל, בה יוכל כל אחד שיירשם, לדבר 10 דקות ככל העולה על רוחו, בנושאי ניהול ידע.

חברת ROM מזמינה אישית כל אחד ממנויי וקוראי עיתון 2know להירשם ולקחת חלק בחגיגת ניהול ידע זו. נפגש בכנס ב- 20/03/06!

bottom of page