top of page

חדשות פברואר 2006

מסירת נתוני חיפוש אנונימיים ע"י החברות המפעילות מנועי חיפוש לממשל – פגיעה בחופש הפרט.

yahoo, אמריקה on line ומיקרוסופט (msn) ,הודו שהן מוסרות לממשל האמריקאי נתונים על הרגלי החיפוש של כולנו.

כשאנו מחפשים מידע במנועי החיפוש, אנו חושבים לתומנו שאנו זוכים לפרטיות. אולם, מפעילות מנועי החיפוש

מסירת הנתונים יכולה לספק מידע רב על המשתמשים, ובכלל זה מידע רפואי, בגידה בבן או בת הזוג, נטיות מיניות וסוגיות נוספות שהצנעה יפה להן.

היות ורבים מהשירותים שמספקים מנועי החיפוש דורשים שימוש בשמות משתמש וסיסמאות (דוא"ל,מסרים מיידיים, בלוגים), נשאלת באופן בלתי נמנע השאלה אם ניתן לסמוך על חברות האינטרנט שמבקשות נתונים אישיים. ללא ספק, מהימנותם נפגעת קשות ועמה הזכות שלנו לפרטיות.

* ידיעה מעיתון InformationWeek (אנשים ומחשבים) ותומצתה ע"י עומר בן יהודה.

שנה חלפה מכנס ניהול הידע האחרון וב- 20/03/06 תערוך חברת ROM את כנס ניהול הידע החשוב בישראל-

Km experts summit :

1. פאנלים מקצועיים- לקוחות וספקי פתרונות ישבו יחד וידונו בשאלות מקצועיות – אין הרצאות!

2. פינת KM Hyde Park- פינת נאומים, בה כל משתתף יוכל לנאום כ-10 דקות על כל נושא ניהול ידע לבחירתו.

3. סקר ניהול ידע השנתי- גם השנה יערך סקר ניהול הידע השנתי שיבחן מגמות בשוק ניהול הידע הישראלי. את התוצאות נציג בכנס עם השוואה לתוצאות השנה שעברה. בין ממלאי הסקר, תוגרל השתתפות חינם בקורס ניהול הידע "לדעת יותר" של חברת ROM.

שנה שעברה, היה כנס ניהול הידע של ROM לכנס הגדול בעולם. השנה, הוא יהיה אפילו עוד יותר גדול!!

bottom of page