top of page

חדשות- יולי 2020

1. מפגש KMI-BI משולב בנושא משילות נתונים, מידע וידע יתקיים ב-4.8.20.
    לפרטים נוספים ניתן לפנות לאנשים ומחשבים 03-7330733

2. מפגש פורום מינהלות ידע ייערך ב-14.9.20 לפרטים נוספים dana@kmrom.com

3. קורס ניהול ידע מבית ROM בשיתוף מכון התקנים ייפתח ב-21.10.20, להרשמה ופרטים נוספים לחצו כאן

4. ROM מברכת באהבה את שהר ובעלה להולדת בנם. מזל טוב מכולנו

bottom of page