top of page

מאמר מהעולם- 10 עקרונות בסייסים לניהול תוכן מההיבט התרבותי והאסטרטגי.

ניהול תוכן הוא כלי מפתח לשיפור תהליכים ופיתוח מוצרים ושירותים בארגונים. הפתרונות הטכנולוגיים (מערכות ניהול מסמכים,(data warehouse הם אינם בעלי אחוזי הצלחה מרשימים. מאמר זה, מציע 10 עקרונות בסייסים לניהול תוכן מההיבט התרבותי והאסטרטגי.

 לקישור לחץ כאן

bottom of page