top of page

קוראים מגיבים- דינה סילפין

אני בהחלט מסכימה לגישה של צמיחת הפורטל הארגוני מאתר האינטראנט.

זו גישה נכונה להגיע צעד אחר צעד לפורטל ע"י הרחבת הקייםבמקום לזרוק הכל ולהתחיל מבראשית

בדרך זו ניתן לפתח את פורטל הארגוני בפרק זמן מהיר יותרצעד אחר צעדבעלות קטנה יותרוכמובן שקל יותר להטמיע בארגון כלי מוכר.

בברכה

דינה סילפין.

אם גם לכם יש תגובה- נא שלחו ונשמח לפרסם.

bottom of page